Primăria      Despre      • Agricultură

Agricultură 

Condiţiile geografice si climaterice deosebit de favorabile ale zonei au determinat locuitorii sa practice o serie de activităţi predominant agricole cum ar fi cultivarea plantelor si creşterea animalelor.

Comuna Albeşti dispune de următorul potential agricol:

CATEGORIA

SUPRAFAŢA HA

ARABIL

4837

PASUNI SI FANETE

1017

PĂDURI

200

LIVEZI

200

VII

76

LUCIU APA

12

SUPRAFAŢA TOTALA

5950

 
O pondere importanta a economiei o reprezintă agricultura, o mare parte a forţei de munca fiind angrenata in acest domeniu. Ca si culturi pe lingă cele cerialiere, fiind o zona de deal este propice cultura pomilor fructiferi si a vitei de vie. Creşterea animalelor ocupa un loc important in domeniul agriculturii, prioritate fiind creşterea ovinelor, caprinelor si porcinelor,
Se cultiva in special grau, porumb, floarea soarelui, rapita, lucerna soia.

CULTURA

SUPRAFAŢA CULTIVATA HA

GRAU

659

PORUMB

1400

FLOAREA SOARELUI

615

RAPITA

72

ORZ

5

OVAZ

5

LUCERNA

120

SOIA

4

 
Legumicultura se practica in cea mai mare parte in gospodăriile populaţiei. Se cultiva in special roşii, ardei, castraveţi, vinete varza.

ZOOTEHNIA - Creşterea animalelor se practica in cea mai mare parte la nivelul gospodăriilor individuale. Sunt posibilităţi de pasunat pe pasune si in păduri iar terenul este propice pentru cultura plantelor furajere. Efectivele de animale pe specii din comuna Albeşti se prezintă astfel:

SPECIA

NUMAR

PASARI

22450

BOVINE

298

CAPRINE

504

OVINE

4585

PORCINE

480

CABALINE

195

FAMILII ALBINE

244

 
Viticultura este reprezentata pe o suprafaţa de 78 ha, principalele soiuri cultivate , soiul hibrid.

SILVICULTURA - Suprafaţa cu pădure si alte terenuri cu vegetaţie forestiera a comunei Albeşti este de 200 ha reprezentând 3% din suprafaţa totala a comunei zonele de pădure asigura producţia de plante medicinale si fructe de pădure.
Ultima actualizare: 14.02.2019