Primăria      Despre      • Economie

Economie

 

Întreprinzători locali :

  1. SC Mărul de aur SRL - domeniu de activitate - pomicultura
  2. SC mirba OIL SRL - domeniu de activitate - producţie, prelucrarea florii soarelui
  3. SC Farinprod SRL - domeniu de activitate - morarit
  4. SC Bughius Ipex SRL - domeniu de activitate - comerţ
  5. SC Andremon SRL - domeniu de activitate - comerţ

    TÂRG - săptămânal in satul Crasna ziua de miercuri.
OBIECTIVE TURISTICE - Datorita organizării regionale si avantajelor oferite Ia nivelul zonei exista posibilităţi de a investi in turism. Cadrul natural cu valoare deosebita favorizează dezvoltarea agroturismului. Suprafeţele de teren împădurite care acoperă dealurile si aerul curat permit dezvoltarea turismului de agrement.
Ultima actualizare: 14.02.2019