Primăria      Despre      • Localizare

Localizare


View Larger Map 

Comuna Albeşti din punct de vedere geografic este situata in zona centrala a judeţului Vaslui si se învecinează :

la Nord cu comuna Olteneşti
la Est cu comunele Hoceni si Vutcani
la Sud cu comuna Rosiesti
la Vest cu comuna Costesti
la Nord - Vest cu comunele Munteni de Jos si Deleni

In componenta comunei intra următoarele sate:

Albeşti
reşedinţa de comuna Corni - Albeşti
Crasna
Gura - Albeşti

Suprafaţa totala 5950 ha din care :

  1. Arabil 4837 ha
  2. Pasuni si finite 1017 ha
  3. Păduri 200 ha
  4. Livezi 200 ha
  5. Vii 76 ha
RELIEFUL - Suprafaţa teritoriului este dominate de versantii cu pante si poziţii diferite urmează ca pondere platourile slab inclinate cu latimi variabile din care se disting Platourile Albestilor.
Reliful de acumulare este reprezentat in principal prin şesul Bârladului care ocupa partea vestica a comunei dar si de sesurile mai mici ale celor doi atluienti Crasna si Albeşti.
Gradul de eroziune a solurilor este foarte mult influientat panta terenului si de roca de solidificare astfel incat variabilitatea formelor de eroziune este in concordanta cu mărimea pantelor.

CLIMA - Prin poziţia sa geografica teritoriul comunei Albeşti beneficiază de un climat temperat continental caracterizat printr-o temperatura anuala de 9,4 CO si precipitaţii anuale de 507,8 mm/mp.

APE - Din punct de vedere hidrografic teritoriul comunei Albeşti, aparţine bazinului râului Bârlad.
Astfel hotarul vestic al comunei este asigurat de apele Bârladului cu direcţia de curgere N - NV - S - SE.
Pe partea stânga a Bârladului primeşte ca afluienti paraul Crasna si Paraul Albeşti cu debite mici si variabile in funcţie de cantitatea de precipitaţii. Paralele Crasna si Albeşti au debit variabil care provin din colectarea apelor de diferite forme. Astfel in perioada cu precipitaţii abundente debitul acestora este considerabil, urmând sa scadă, singura sursa de apa ramane cea a izvoarelor. Pe teritoriul comunei Albeşti nivelul apei freatice oscilează de la 1 m in zonele de ses la 10 m in zonele de versant platou.
Ultima actualizare: 14.02.2019