Tipărire
Accesări: 1336

Lista cuprinzând rezultatul interviului pentru concursul de promovare în funcția publică de secretar general al comunei Albești - nr. 4599/10.12.2019

Lista privind rezultatul notării lucrării la proba scrisă la examenul organizat în data de 10.12.2019 - nr. 4598/10.12.2019

Anunțuri de participare la licitație publică deschisă - 03.12.2019

Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul compartimentului Agricol, Urbanism și Achiziții publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Albești - nr. 4314/20.11.2019

Anunț privind organizarea unui concurs/examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al funcțiilor publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate, astfel: inspector, clasa I, grad profesional principal - Compartiment Contabilitate, ID 189998 - nr. 4236/15.11.2019

Anunț privind organizarea unui concurs de promovare în funcția de secretar general al comunei Albești - nr. 4122/06.11.2019

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate - nr. 585/28.08.2018