Informații de
interes public

Alegeri
locale 2024

Programe și
Proiecte

Servicii
on-line

Operatori
economici


Petiții


Contact

Autorități/Instituții publice centrale
MAI MULT
Instituții publice de interes județean
MAI MULT
Structuri
asociative
MAI MULT

R.G.P.D.
MAI MULT
0 430
+

de ani de la prima
atestare istorică

0 3200
+

de locuitori
ai comunei

0 50
+

km pătrați
suprafață

0 5
+

proiecte
finalizate

Clip de prezentare al Comunei Albești

Cuvântul Primarului

STIMAȚI CETĂȚENI AI COMUNEI ALBEȘTI,

Iată că am parcurs împreună mai bine de trei ani din acest mandat , Susținerea de care m-am bucurat în acest mandat, dar și criticile, uneori întemeiate, alteori mai puțin, m-au ajutat să cântăresc foarte bine  fiecare decizie și să acționez cum am considerat că este mai potrivit pentru dezvoltarea comunei noastre. Țin să aduc  mulțumiri dumneavoastră cetățenilor comunei, domnilor Consilieri locali pentru susținerea acordată și nu în ultimul rând aparatului de specialitate din spatele meu ,colegilor mei cum îmi place să spun .

Mai jos voi reda  o parte dintre realizările noastre din perioada pe care am parcurs-o împreună :

Un prim proiect foarte necesar a fost ,,MODERNIZAREA  ILUMINATULUI  PUBLIC,,  ÎN TOATE  LOCALITĂȚILE  componente ale comunei Albești .

Acest proiect a fost materializat prin înlocuirea în totalitate a corpurilor de iluminat vechi cu corpuri de iluminat cu LED , (corpuri cu putere mare de luminozitate și consum redus de energie ).

Au fost instalate un număr de aproximativ 1000 corpuri de iluminat cuprinzând în totalitate stâlpii electrici existenți .

Acest proiect a fost realizat cu fonduri de la bugetul local în sumă de 548750 lei .

Legat tot de iluminatul public am realizat și extinderea iluminatului public în satul Crasna, zona gării CFR și Albești în zona străzii Țogoi ,în această zonă neexistând stâlpi electrici ,valoarea lucrării fiind de 57.550 lei .

După 2 ani și ceva de lucru și parcurgerea tuturor etapelor necesare am ajuns la desemnarea firmei care va executa lucrarea privind ,,Înființare Sistem Inteligent de Distribuție Gaze Naturale în comuna Albești ,,

Acest proiect a fost depus prin Programul național de investiții Anghel Saligny la care am devenit eligibili pentru finanțare ,așteptând ca în perioada imediat următoare să primim aprobarea definitivă pentru execuția lucrării .Lucrarea va cuprinde în prima fază localitățile Crasna ,Albești și Corni-Albești iar în atapa a 2a și localitatea Gura-Albești .

Valoarea lucrării este de 32.977.295 lei și se va desfășura pe o perioadă de 3 ani .

Cofinanțarea  de la bugetul local este de 685.184 lei.

Un alt obiectiv de mare importanță și foarte necesar este ,,Înființare Rețea de alimentare cu apă în localitățile comunei Albești . Proiectul  a fost depus prin Programul Nașional de investiții Anghel Saligny ce cuprinde toate localitățile componente ale comunei Albești ,satele:Corni-Albești ,Albești ,Crasna și Gura –Albești .

Pentru acest obiectiv am primit finanțare în valoare de 12.132.716 lei în acest moment suntem în faza de licitație privind atribuirea lucrărilor de execuție .

Având în vedere că prin înființarea obiectivului de alimentare cu apă a comunei Albești se vor genera cantități însemnate de apă uzată ,fiind necesara și întocmirea unui proiect privind ,,Înființarea Rețea de Canalizare în comuna Albești ,proiect la care s-a primit finanțare în valoare de 23.805.940 lei .

Proiectul ,, Înființarea Rețea de Canalizare în comuna Albești ,,cuprinde toate localitățile ca și la Proiectul de Alimentare cu Apă suntem în faza de licitație privind atribuirea lucrărilor de execuție .Acest proiect va cuprinde și o stație de tratare a apei uzate .

Pentru proiectul de ,, Alimentare cu apă cofinanțarea de la bugetul local  va fi în valoare  de 673.199 lei, iar pentru rețeaua de canalizare și stația de tratare a apei uzate cofinantarea a fost de 1.172.544 sume necesare pentru obținerea de avize ,consultanță tehnică ,licitații ,

Un prim proiect cu finanțare europeană este ,,Sistem inteligent de management în comuna Albești pentru integrarea într-o soluție GIS ,, Acest proiect constă în efectuarea de măsurători a suprafețelor din intravilan a comunei Albești pentru delimitarea limitelor proprietăților în vederea limitării neînțelegerilor dintre vecini .

Aceste măsurători vor ajuta și la întocmirea schițelor cadastrale necesare în procesul de transmitere a proprietăților .Masurătorile au fost efectuate în perioada 4 – 17 septembrie 2023 cu drone și avioane de mici dimensiuni fără pilot  .

Proiectul a fost depus prin Programul Național de Redresare și reziliență pentru care am semnat și primit finanțare în valoare de 417.850 euro.

Tot prin acest program  am obținut finanțare în sumă de 1.745.687 pentru ,,ÎNFIINȚARE SISTEM DE MONITORIZARE VIDEO PENTRU SIGURANȚA PUBLICĂ ÎN COMUNA ALBEȘTI ,, ,astfel se vor instala un număr de 75 camere video în toate localitățile din comuna Albești .

Un alt obiectiv,finalizat,,Dispensarul Uman din comuna Albești ,, a fost realizat cu fonduri de la bugetul local în valoare de 1.450.000 lei .Dispensarul cuprinde spații pentru medic de familie ,farmacie ,medic stomatolog,fizioterapie .

Pentru deschiderea farmaciei am inițiat procedura de licitație publică , la licitație au participat două firme ,fiind  desemnată câștigătoare firma care a oferit prețul mai mare  iar  în maxim o lună populația comunei va beneficia de serviciile acesteiaîn în incinta Dispensarului Uman Albești  .

Un alt proiect desfășurat în parteneriat cu Consiliul județean Vaslui este dotarea cu calculatoare a Bibliotecii Comunale Ion Iancu Lefter din Localitatea Albesti și pentru acest proiect s-a primit finanțare urmând să demarăm procedura de achiziție a echipamentelor  .

Pentru dotarea cu mobilier și calculatoare precum și tot ce ține de desfășurarea în bune condiții a procesului de învățământ am întocmit un proiect prin Programul Nașional de Redresare și Reziliență (PNRR) -,,Dotarea cu Mobilier și Echipamente Digitale a Unităților de Învățământ din comuna Albești ,județul Vaslui՚՚ .

Proiectul a primit finanțare în valoare de 416.451euro,în prezentîn faza de pregătire a documentelor de licitație pentru procedura de achiziție a echipamentelor .

În vederea desfășurării în bune condiții a activităților sportive din timpul orelor de curs a elevilor și pentru petrecerea timpului liber am întocmit un proiect privind amenajarea a două terenuri multisport cu gazon sintetic.Terenul din satul Albești în valoare de 386.182 lei iar cel din satul Corni-Albești ,comuna Albești ,județul Vaslui în valoare de 346.719 lei.

În prezent avem amenajate și două parcuri de joacă pentru copii,cu fonduri de la bugetul local în sumă de 199311 lei .

Legat tot de acest aspect privind activitatea sportivă am inițiat un proiect ,, Achiziție echipamente sportive pentru școlile din comuna Albești ,,Proiectul a fost depus prin GAL Grupul de Acțiune Locală Podul Înalt ( GAL),, valoarea fiind de 24.361.00Euro,la care am primit finanțare ,urmând licitația pentru achiziționare  .

Avem în vedere și amenajarea unui teren de fotbal cu gazon natural în satul Crasna și în satul Gura-Albești  un parc de joacă .

Am întocmit proiecte și am primit finanțare pentru realizare stații de încărcare electrică a vehiculelor .

Proiectul cuprinde un număr de 4 stații de încărcare electrică cu câte două puncte de încărcare .

Legat de Infrastructura rutieră a comunei :

Avem depus la Ministerul Dezvoltării un proiect de modernizare ,,Drumuri de Interes Local în comuna Albești ,,Acest  proiect cuprinde drumuri din locașitățile Albești,Corni-Albești ,Crasna și Gura-Albești .

Proiectul constă în asfaltarea și construirea de rigole și șanțuri betonate în lungime de 5,985 km.având o valoare de 1.140.622 lei .

Avem pregătit un alt proiect la care asteptăm deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor prin Programul Anghel Salignyîn lungime de 3.450 lei .Suntem în faza de ridicări topo la un proiect ce cuprinde străzi din satele Albești,Corni-Albești ,Crasna și Gura-Albești .

În continuare vă prezentăm străzile care vor fi cuprinse în aceste  proiecte :

Crasna –  Strada Crăciunești ,

Albești – strada Morii ,Humăriei ,Narciselor,Țogoi ,Veteranului ,Lilieci ,Chirtoacă ,Izvor si Principală .

Corni-Albești –Zorilor ,Speranța ,Holmaz,Crinului ,Mălini,Stupinei ,Topală ,Nucului ,Strașnic,Hățaș ,Salciei ,Duzilor și Primăverii .

Gura-Albești –strada  Scolii,  Teilor ,Crizantemei .

Pentru a proteja drumurile sătești și comunale am demarat întocmirea unui proiect pentru modernizarea drumurilor agricole.

Lucrăm în prezent și la întocmirea unui proiect cu finanțare europeană privind amenajarea unei platforme de gunoi de grajd ,proiect prin care vom putea achiziționa utilaje precum :cisternă, tractor,buldoexcavator ,remorci, tocător,crengi ,utilaje pentru împrăștiat gunoiul.

Am atribuit sume pentru susținerea bisericilor ,amenajând împrejmuiri la biserici în lungime de 950 ml cu o valoare de 75.000 lei asîgurând în continuare sume și pentru celelalte biserici.

Tot cu sume de la bugetul localam amenajat 2 parcări ,una în fața Sediului Primăriei iar cealaltă în spatele școlii din satul Corni-Albești unde parchează și microbuzul școlii care transportă elevi .

Am întocmit Nomenclatorul stradal care constă în confecționarea de indicatoare cu denumirea străzilor și numere pentru locuințele cetățenilordin comună ,suma fiind din bugetul local de 25.000 lei .

Am achiziționat bănci stradale și coșuri de gunoi în valoare de 150.000 lei .

Am demarat și acțiunea de construire de șanțuri și rigole betonate în zonele cu probleme în perioada ploilor ,astfel de zonă fiind și valea uleului ,strada salciei din satul Corni-Albești unde am început construirea de rigole betonate .

– Întocmirea unui proiect privind achiziția de costume populare ,stație sonorizare pentru Căminul cultural Ion Iancu Lefter .

– Avem în vedere și achiziția ,de fond carte și rafturi noi la Biblioteca Comunală Ion Iancu Lefter din satul Albești.

– Demararea de proiecte avand ca scop desfășurarea de cursuri ,limbi străine ,cursuri de informatică ,etc.

– Am demarat un proiect privind acordarea de asistență medicală la domiciliul persoanelor nedeplasabile .

Un aspect foarte important și care necesită o atenșie deosebită din partea autorităților locale cât și a cetățenilor este și activitatea de colectare a deșeurilor selective cât și a gunoiului menajer .

Prin desfășurarea cât mai eficientă am stabilit zile deosebite pentru colectarea acestora:

  • în fiecare luni pentru deșeuri reciclabile ;
  • în fiecare joi pentru deșeuri menajere,

Cu toate acestea unii cetățeni le amestecă ,marind astfel suma pe care o plătim societății care colectează și implicit va crește și implicit suma pe cap de locuitor .

Prin Hotărârea Consiliului local am fixat în zona morii Corni ,depozitarea deșeurilor din demolări și resturi de la construcții .

Pentru deșeurile din lemn ,haine uzate ,deșeuri electrice ,azbest ,avem rugămintea de a vă adresa primăriei pentru colectare și va rugăm încă o dată să nu le amestecați .

Cam acestea au fost realizările pe care le-am avut (definitive s-au în curs de realizare )cu siguranță ca atat eu cat și dumneavoastra am fi dorit sa realizăm si mai multe obiective dar după cum știm cu toții toate se rezumă la fonduri .

VĂ MULȚUMESC PENTRU ÎNȚELEGERE ȘI PENTRU CĂ MI-AȚI FOST ALĂTURI ACEȘTI ANI   !!!

Cu deosebită considerație,

Primar,
Iftene Romeo  

Evenimente

Anunțuri & Informări

Formular de contact


    Sari la conținut