Daniel
MIRCEA

Consilier Local
Membru în Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire, protecția mediului, comerț și urbanism
Partidul Politic:
PSD (Partidul Social Democrat)
Sari la conținut